select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2019-07-28' and a.isvalid=1 and 202001270848 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業 - 元朗地產代理
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 富興花園 700 -- 12000 002475 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 倚翠軒 700 -- 527 001871 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 柏譽 1450 -- 1600 001857 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 下竹園細單位 370 -- 7000 001967 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 偉賢薈 700 -- 690 002278 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 大棠花園 700 -- 488 002280 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 曉譽 2100 -- 1700 002494 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 天空之城 1480 -- 650 002181 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 嘉碧峰 2100 -- 1600 001311 詳情
  2020-01-23 村屋 元朗 柏譽 1400 -- 1600 001858 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]