select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2018-09-23' and a.isvalid=1 and 201903251732 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業 - 元朗地產代理
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2019-03-17 村屋 元朗 顯峰居 700 684 660 002007 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 大棠全新中層 700 -- 460 001853 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 白沙村.租 1460 -- 14500 001882 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 靚裝上複式 1400 -- 910 001969 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 八鄉董事屋 2100 -- 1538 001696 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 大棠靚裝三樓天台 1480 -- 578 001934 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 耀盛花園 700 660 580 001843 詳情
  2019-03-16 村屋 屯門 海逸雅苑 1460 -- 488 001916 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 天皓花園 1460 -- 560 001821 詳情
  2019-03-16 村屋 元朗 曉門 1400 -- 1080 001956 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]