select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2019-01-21' and a.isvalid=1 and 201907231051 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業 - 元朗地產代理
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 金棠花園 1460 -- 550 001947 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 曉譽 700 -- 520 001537 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 松柏花苑 350 -- 288 002069 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 嘉碧峰 2100 -- 1600 001346 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 富臨居 1460 -- 598 001817 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 溱璽 2100 -- 2280 000616 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 溱璽 2100 -- 2280 000614 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 八鄉董事屋 2100 -- 1680 001696 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗  700 -- 528 002063 詳情
  2019-07-20 村屋 元朗 曉門 2100 -- 1500 001833 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]