select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2020-10-22' and a.isvalid=1 and 202104230359 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業,村屋專家 - 實盤實相
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 富雅花園 700 -- 475 002320 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 帝峰苑 ● 下複式 1400 -- 1380 002819 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 巒山一號 ● 超平下複式 1400 -- 888 002922 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 振益花園 2期 700 -- 480 003098 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 翹亨花園 ● 全幢 2100 -- 1600 002917 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 全新 ● 1000呎入車花園 700 -- 698 003125 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 富景閣 1480 -- 568 13000 002835 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 洲頭村 700 -- 650 003114 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 玄新和庭 1480 -- 780 002663 詳情
  2021-04-21 村屋 元朗 大棠 ● 下複式 1400 -- 1100 003031 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]