select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2020-01-07' and a.isvalid=1 and 202007080860 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業 - 元朗地產代理
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 富逸天峰 700 -- 570 002704 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 地利黃金閣 全幢 2100 -- 2000 002666 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 玄新和庭 1480 -- 780 002663 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 南坑村地下 700 -- 600 002567 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 海棠花園 700 -- 750 002543 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 田寮村地下花園 700 -- 538 002633 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 地利黃金閣 全幢 2100 -- 2000 002665 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 大棠花園 700 -- 488 002280 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 白沙村全新3樓天台 1480 -- 16000 002496 詳情
  2020-07-07 村屋 元朗 河畔山峰 2100 2100 2300 002684 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]