select a.ref,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2022-02-12' and a.isvalid=1 and 202208140215 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業,村屋專家 - 實盤實相
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢 2100 2100 1680 001311 詳情
  2022-08-13 村屋 西貢 大網仔村●全幢 2100 2100 3880 J556817 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 天映峰●全幢 2100 2100 1588 001678 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 秀雅花園●全幢 2100 2100 1388 001937 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 八鄉●8000呎巨園全幢 2100 2100 2350 002211 詳情
  2022-08-13 村屋 屯門 屯門海景●全幢 2100 2100 1980 002277 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 大棠花園●地下單位 700 700 480 002280 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 皇埔花園●下複式 1400 1400 1138 002490 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 錦田●巨園別墅 2100 2100 2950 002539 詳情
  2022-08-13 村屋 元朗 怡安苑●地下花園 700 700 620 002406 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]